Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Strona główna > Oferta > Pobyt krótkoterminowy

Pobyt krótkoterminowy

Ten rodzaj pobytu jest przeznaczony dla osób poważnie chorych bądź niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, a rodzina z powodu różnych okoliczności życiowych obecnie nie może zapewnić im opieki lub sama potrzebuje okresowego wytchnienia. Dotyczy to również osób, które aktualnie nie mogą otrzymać miejsca w domu pomocy społecznej czy domu opieki, np. oczekują na przyjęcie lub toczy się postępowanie sądowe o ich ubezwłasnowolnienie.

Zakres opieki, warunki oraz koszt pobytu krótkoterminowego są takie same jak w przypadku pobytu stałego. Należność jest regulowana przez mieszkańca albo jego rodzinę zgodnie z umową między nim lub jego opiekunem prawnym a dyrektorem domu.

Najważniejsze informacje:

  • liczba miejsc: 2,
  • czas pobytu: do 6 miesięcy,
  • koszt pobytu: taki sam jak pobytu stałego.

Jak się zgłosić?

Chęć skorzystania z pobytu krótkoterminowego należy zgłosić mailowo lub telefonicznie w sekretariacie (numer wewnętrzny: 300).

Dwie Panie z domu opieki, jedna z nich zasłania swoją twarz lewą ręką
Fotografia wiaty w ogrodzie