Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Dwie panie siedzące w parku na drewnianej ławce pod drzewem. Trzeci Pani robi zdjęcie telefonem.
Strona główna > O nas > Misja

Misja

Misja Domu Opieki „Samarytanin” właściwie streszcza się w jego nazwie – stworzyć wszystkim potrzebującym prawdziwy dom i otoczyć ich opieką zgodnie z ideą samarytańskiej miłości, wyrażoną w biblijnej przypowieści (Łk 10, 30–37).

Staramy się pomóc wszystkim wymagającym opieki, niezależnie od światopoglądu, przynależności narodowej czy religijnej. W tym dążeniu kierujemy się zasadami i naukami biblijnymi: ewangelicznej miłości, służby bliźniemu, poszanowania życia i zdrowia.

Nie jest to łatwa praca, a często bardzo wyczerpująca emocjonalnie. Podporą w naszej codziennej służbie jest dla nas Biblia – co rano wszyscy pracownicy mają możliwość czerpania siły i mądrości z rozważania Słowa Bożego i uczestniczenia we wspólnej modlitwie.

Służba drugiemu człowiekowi

Działalności domu przyświeca idea służby człowiekowi poprzez kierowanie się zasadą miłości bliźniego. Posłannictwo to nie ogranicza się tylko do otaczania opieką mieszkańców. Wspieramy ubogich i bezdomnych, angażujemy się w zbiórki żywności i odzieży, wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny. Zachęcamy też podopiecznych do włączenia się w te działania, zwłaszcza w pomoc innym domownikom. Dzięki temu czują się użyteczni i potrzebni.

Mieszkańcy odpoczywający na dworze

Wspólnota

W naszym domu dążymy do stworzenia rodzinnej atmosfery pełnej szacunku i miłości. Pragniemy budować relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, które sprzyjają kształtowaniu silnych więzi i dają poczucie bezpieczeństwa.

Jednym ze sposobów zbudowania takiej wspólnoty rodzinnej jest trójpokoleniowa społeczność. Oprócz pensjonariuszy na terenie ośrodka mieszkają także niektórzy pracownicy z rodzinami. Daje to okazję do wspólnego spędzania czasu. Dzieci wnoszą w życie społeczności radość i żywiołowość, rodzice – praktyczność i odpowiedzialność, a starsi – doświadczenie i mądrość życiową.

Rozmowa dwóch osób przy stole w pokoju

Zdrowie

Za jedną z istotnych wartości uważamy zdrowie. Rozumiemy je jako dobrostan, wykorzystywanie w pełni własnego fizycznego, umysłowego i duchowego potencjału poprzez odpowiednie postępowanie (Prz 3, 7–8). Dlatego kładziemy duży nacisk na zdrowy tryb życia podopiecznych. Opiera się on na racjonalnym i pełnowartościowym odżywianiu, unikaniu czynników szkodliwych, np. używek, ćwiczeniach fizycznych i umysłowych oraz odpoczynku.

Służy temu również regularna rehabilitacja oraz program światło – woda – ruch. Zachęcamy domowników do ruchu na świeżym powietrzu, korzystania z dobroczynnego działania słońca i dbania o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz higienę.