Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Fotografia zespołu na tle domu opieki z lotu ptaka
Strona główna > O nas > Zespół

Zespół

Największym bogactwem Domu Opieki „Samarytanin” są ludzie. O domowników dba zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Personel stawia sobie za cel zapewnienie podopiecznym zarówno kompleksowej opieki i najlepszej jakości życia, jak i poczucia bezpieczeństwa. Stara się wspierać także rodziny, dla których trudne sytuacje losowe związane z chorobą bliskich i rozstaniem z nimi są niejednokrotnie równie bolesne co dla samych pensjonariuszy.

Zespół stale podnosi swoje kwalifikacje – doskonali się zawodowo oraz uczestniczy w kursach, szkoleniach i warsztatach.

To właśnie pracownicy kształtują rodzinny charakter domu. Ich otwartość, serdeczność, troska, cierpliwość i pozytywne nastawienie pozwalają na zbudowanie autentycznych więzi – bliskości emocjonalnej i zaufania. Serdeczna i ciepła atmosfera sprzyja aktywizacji mieszkańców – chętniej nawiązują kontakty towarzyskie, angażują się we wspólne przedsięwzięcia i prace, interesują się otoczeniem, mają motywację do dbania o siebie i swoje zdrowie.

Wspólny wysiłek

Cały personel „Samarytanina” liczy 57 osób. To opiekunowie, terapeuci, pielęgniarki czy pracownicy socjalni mający stały i bezpośredni kontakt z podopiecznymi. To również szereg innych osób, dzięki którym życie domu toczy się sprawnie i bez zakłóceń, np. administracja, pracownicy kuchni, pracownicy techniczni.

Personel domu jest zgrupowany w czterech działach:

  • opiekuńczo-terapeutycznym,
  • administracyjno-finansowym,
  • żywieniowo-magazynowym,
  • techniczno-gospodarczym.

Pracownicy wszystkich działów wspólnie dbają o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców – nie tylko swoją pracą, lecz także postawą, gotowością do niesienia pomocy, oddaniem i dobrym słowem.
To niełatwe zadanie – bywa wyczerpujące, obciążające emocjonalnie, a wysiłki nie zawsze przynoszą zamierzone rezultaty. Jednak personel codziennie znajduje siłę do dalszych starań – czerpie ją przede wszystkim z wiary, wspólnej modlitwy i spełniania posłannictwa ewangelicznej służby.

Fotografia 6 członków zespołu przy stole

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy

Najważniejszymi osobami dla domowników są pracownicy, którzy mają z nimi kontakt na co dzień. Zwykle jest to personel sprawujący bezpośrednią opiekę nad pensjonariuszami: pielęgniarki i opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci i pracownicy socjalni. Z tego względu poświęcimy im tu najwięcej miejsca. Wszyscy oni tworzą zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zespół wspólnie opracowuje dla każdego mieszkańca indywidualny plan opieki dostosowany do jego stanu zdrowia i potrzeb, a następnie dba o jego realizację.

Pielęgniarki i opiekunowie

Pielęgniarki i opiekunowie towarzyszą domownikom przez całą dobę. Nocą dyżur sprawują zawsze przynajmniej jeden opiekun i jedna pielęgniarka. Dbają o higienę i wygląd mieszkańców, pomagają w podstawowych czynnościach, np. jedzeniu czy toalecie, a przede wszystkim zapewniają opiekę medyczną. Organizują wizyty u lekarzy specjalistów, nadzorują podawanie leków oraz dietę.

Fizjoterapeuci

Fizjoterapeuci aktywizują podopiecznych poprzez ruch, ćwiczenia, rehabilitację i fizykoterapię. Opracowują plany terapii i rehabilitacji, uwzględniając stan zdrowia i możliwości ruchowe poszczególnych osób.
Przeprowadzają zabiegi fizykoterapeutyczne. Realizują rehabilitację indywidualną, grupową i przyłóżkową.

Pielęgniarka
Terapeuci

Terapeuci zajęciowi

Terapeuci zajęciowi dbają o kondycję intelektualną i zdrowie emocjonalne domowników, a poprzez wykorzystywanie zróżnicowanych metod i technik terapeutycznych podnoszą również ich sprawność ruchową. Rodzaj terapii dostosowują do możliwości, stanu zdrowia oraz preferencji podopiecznych. Starają się także zachęcać mieszkańców do korzystania z szerokiej oferty zajęć terapeutycznych oraz do różnych form aktywności towarzyskiej.

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni są przysłowiową prawą ręką domowników. Pomagają im w załatwianiu najważniejszych spraw urzędowych, bytowych i finansowych. Przede wszystkim zajmują się kwestiami dotyczącymi przyjęcia i pobytu, rozliczaniem odpłatności, sporządzaniem wniosków o przyznanie zasiłków lub innych świadczeń, refundacji czy orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także formalnościami związanymi z odejściem i pochówkiem podopiecznych niemających rodziny. Zwykle są prawnymi opiekunami mieszkańców ubezwłasnowolnionych, dla których nie dało się ustanowić opiekuna spośród członków rodziny. Na co dzień dbają o odpowiednie wyposażenie domowników zgodnie z ich potrzebami: kupują dla nich odzież, obuwie, kosmetyki czy artykuły spożywcze. Ponadto organizują uroczystości okolicznościowe (np. spotkania urodzinowe, świąteczne), wizyty psychologa, duszpasterza czy fryzjera.

Zdjęcie pracowników socjalnych pracujących przy komputerze

Pracownicy pierwszego kontaktu

Głównym zadaniem pracowników pierwszego kontaktu jest zadbanie o indywidualne potrzeby domowników. Tę funkcję pełnią wszystkie osoby zatrudnione w ośrodku. Każdy mieszkaniec ma swojego pracownika pierwszego kontaktu, a o ile to możliwe, sam go sobie wybiera spośród personelu. Zwykle to do niego w pierwszej kolejności zwraca się ze swoimi potrzebami, problemami, wątpliwościami czy pragnieniami. Pracownicy ci utrzymują ze swoimi podopiecznymi częsty osobisty kontakt, obserwują ich codzienne funkcjonowanie i w miarę możliwości spełniają ich drobne życzenia. W przypadku mieszkańców, którzy nie są w stanie sami wyrazić swoich potrzeb, starają się je dostrzec i przekazać zespołowi 
terapeutyczno-opiekuńczemu.

Kapelani

Podeszły wiek i przewlekłe choroby stanowią jedne z najcięższych doświadczeń w życiu. Pod tym brzemieniem ugina się psychika nawet najbardziej wytrzymałych osób. Wszyscy potrzebujemy wówczas bliskości, zrozumienia, kogoś, z kim możemy podzielić się tym ciężarem. Takimi osobami są dla naszych podopiecznych zatrudnieni w ośrodku kapelani. Oprócz prowadzenia porannych i wieczornych nabożeństw starają się codziennie odwiedzać mieszkańców. Są dla nich nie tylko przewodnikami duchowymi, którzy kierują ich uwagę ku Bogu i modlą się z nimi. Często stają się także powiernikami ich trosk i lęków. To pastorowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale roztaczają opiekę nad domownikami wszystkich wyznań. Przychodzą z dobrym słowem, modlitwą, uśmiechem, wysłuchują i dodają otuchy.

Fotografia kapelanów
Wolontariusze z grupą mieszkańców

Wolontariusze

Nie można zapomnieć także o wolontariuszach. Wielu z nich zaangażowało się w życie domu tak mocno, że stali się właściwie częścią zespołu. Wolontariusze towarzyszą mieszkańcom w codziennych czynnościach, a nierzadko także prowadzą zajęcia, m.in. grupę teatralną.