Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Fotografia domu opieki z przeszłości, czarno-białe
Strona główna > O nas > Historia

Historia

Budynkiem, od którego zaczęła się historia Domu Opieki „Samarytanin”, jest Willa Małgorzata, zwana też Willą Szimanek (dzisiejszy pawilon A). Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zakupił willę w 1927 roku z przeznaczeniem na seminarium duchowne. Następnie mieściło się w niej hospicjum, sierociniec, po czym ponownie stała się siedzibą seminarium. W 1959 roku Rada Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego postanowiła otworzyć w budynku dom opieki dla osób starszych. Organizację tego przedsięwzięcia powierzono pastorowi Oskarowi Niedobie i jego żonie.

Pocztówka Willa Małgorzata
Fotografie przedstawiający miejsce oraz pierwsze budynki domu opieki

Początki

Ośrodek rozpoczął działalność w 1960 roku. W 1968 roku otrzymał nazwę Dom Opieki „Samarytanin”. Początkowo zamieszkało w nim 15 pensjonariuszy, ale liczba ta stale wzrastała – w 1970 roku było to już 28 osób. Rozpoczęto więc starania o rozbudowę ośrodka, która pozwoliłaby na zwiększenie liczby miejsc.

Kierownicy i dyrektorzy 
Domu Opieki „Samarytanin”

1960 r. Oskar Niedoba
1965 r. Wacław Żak
1968 r. Wiktor Ciuk
1969 r. Włodzimierz Pilch
1971 r. Józef Holeksa
1975 r. Jan Miodoński
1976 r. Henryk Patryarcha
1979 r. Józef Swoboda
1980 r. Zygmunt Jaksz
2021 r. Iwona Mikler

Rozbudowa i modernizacja

Prace rozpoczęły się w 1976 roku i były prowadzone etapami. W 1982 roku oddano do użytku pawilon B, a w 1993 roku pawilon C. W wyniku dalszych przebudów i unowocześnień liczba miejsc systematycznie się zwiększała. Inwestycje były podyktowane pragnieniem podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców, zapewnienia im nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjnego i przystosowania infrastruktury ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych. Efekty tych dążeń zostały pozytywnie ocenione przez Wojewodę Śląskiego i zaowocowały wydaniem w 2008 r. stałej decyzji zezwalającej na prowadzenie domu. Obecnie może tu zamieszkać 91 pensjonariuszy.

Dzieje i rozbudowę ośrodka przybliża film: Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej. 60 lat historii i służby.

Budynek Samarytanin wraz z ogrodem

Co dalej?

Na terenie domu stale prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe wynikające z bieżących potrzeb oraz dążenia do poprawy komfortu życia i bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Planujemy też kolejne inwestycje. Najbliższa to uruchomienie domu dziennego pobytu wyznaczone na 2026 rok.


Film: Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej. 60 lat historii i służby.

Dom Opieki „Samarytanin” jako dom pomocy społecznej

W 1991 roku Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej podpisał z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego umowę na prowadzenie w Domu Opieki „Samarytanin” domu pomocy społecznej. Porozumienie to jest cyklicznie przedłużane i każdorazowo zawierane z odpowiednimi jednostkami samorządu terytorialnego, aktualnie z Powiatem Bielskim. Umowa reguluje zasady przyjmowania mieszkańców na pobyt stały oraz prowadzenia domu, które wynikają z zapisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą pensjonariusze są kierowani do naszego domu za pośrednictwem państwowych ośrodków pomocy społecznej (zob. Jak otrzymać miejsce w Domu Opieki „Samarytanin”?).

Ośrodek z lotu ptaka