Przejdź do głównej treści
Kontrast
Wielkość tekstu
A A A
Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Bednarska 8 i 10, 43-316 Bielsko-Biała. Adres e-mail: kontakt@samarytanin.net.pl, tel. 33/814 21 92

2. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@samarytanin.net.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celu zawarcia umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy a także dla realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie i celu określonym w jej treści.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Domu Opieki „Samarytanin” w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. asysta i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmioty prawne, doradcze, bankowe) oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (np. pocztowe, kurierskie). Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, przez okres realizacji celów, w zakresie których były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody, tj. do czasu jej odwołania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych i danych podopiecznego oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadanie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa albo dla zawarcia umowy jest obowiązkowe a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie może skutkować m. in. ograniczeniem form komunikacji.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Informacja o hostingu

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: https://proudhost.eu
 2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.
  Zapisowi mogą podlegać:

  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

10. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome 
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
 3. Urządzenia mobilne:
  1. Android
  2. Safari (iOS)
  3. Windows Phone
Obowiązek informacyjny