Miedzynarodowa konferencja naukowa

  • Drukuj

Międzynarodowa Konferencja „Egzystencjalne problemy osób w podeszłym wieku” w Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej

Sytuacja ludzi w starszym wieku stanowi obecnie jedno z poważniejszych wyzwań dla polityki społecznej państwa, gdyż Polska podobnie jak inne kraje Europy przeżywa gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa. Szczególnego znaczenia nabierają działania w zakresie zabezpieczenia przyszłości osobom starym, schorowanym, niepełnosprawnym i samotnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej od ponad pół wieku prowadzi działalność pomocową skierowaną szczególnie do takiej grupy społeczeństwa. Z okazji pięknego jubileuszu 50-letniej służby w dniach 18-19 maja 2011r. na terenie Domu zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Egzystencjalne problemy człowieka w okresie starzenia się”. Organizatorami byli Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Tematyka konferencji stanowiła bogate źródło wartościowej wiedzy teoretycznej, zweryfikowanej i opartej o dobrze prześledzoną praktykę i dostarczyła jej uczestnikom wielu ciekawych przeżyć intelektualnych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Bielski Andrzej Płonka, a udział w niej wzięli zaproszeni goście m. in. władze powiatu, dyrektorzy i pracownicy instytucji służb społecznych miasta i powiatu, dyrektorzy i pracownicy domów pomocy społecznych z okolicznych miast oraz pracownicy „Samarytanina”. Szczególną grupę uczestników stanowiło grono naukowców z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski.

Gospodarz Domu Opieki Dyrektor Zygmunt Jaksz bardzo serdecznie powitał zarówno władze starostwa, wszystkich profesorów jak i gości, którzy uczestniczyli w konferencji. Jako pierwszy zabrał głos Starosta Andrzej Płonka, który przedstawił główne założenia, jakimi kierują się władze powiatu, mając świadomość i wiedzę o wadze problemu ludzi starszych i rosnących potrzebach w tym zakresie. Starostwo korzysta nie tylko z doświadczeń placówek już działających w mieście i okolicy ale otwiera się na współpracę z innymi krajami, szczególnie z tymi które mają już dużo większe doświadczenie w tym temacie m.in. z Niemcami.

Starosta wyraził nadzieję, że i na tej konferencji zostaną wypracowane alternatywne formy pomocy i aktywizacji ludzi starszych, zwłaszcza że Dom Opieki „Samarytanin”, w ocenie pana Starosty, pełni wyjątkową rolę w opiece nad ludźmi starymi i chorymi i może być modelowym przykładem działalności pomocowej dla całego kraju.

Wprowadzeniem do naukowej części konferencji, zatytułowanej „Psychologiczne, społeczne i pedagogiczne problemy starości i starzenia się”, był film o praktycznej działalności w tym zakresie w Domu Opieki „Samarytanin”, który w połączeniu z ciekawymi przemyśleniami referujących wykładowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy, dał znakomity efekt w postaci wielu konstruktywnych wniosków, które zostały zebrane w okolicznościowym wydawnictwie pt. „Egzystencjalne problemy człowieka w okresie starzenia się”.

Wnioski te są tym cenniejsze, że poparte zostały rzetelną wiedzą i przemyśleniami,  a także  bardzo osobistym podejściem  do omawianego problemu przez referujących profesorów, ludzi o wyjątkowej osobowości.

Na szczególne wyróżnienie zasługują przemyślenia i wnioski: prof. dr hab. Piotra Pawła Barczyka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda w Mysłowicach, prof. dr hab. Yurija Karandasheva z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Eleny Sapogowej z Uniwersytetu w Tule |Rosja|, prof. dr  hab. Erica Schmitta z Uniwersytetu w Heidelbergu |Niemcy|, dr Andrzeja Mirskiego z Akademii im. A.F. Modrzewskiego z Krakowa, a także prof. dr hab. Ludwiki Wojciechowskiej Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Natalii Wiszniakowej-Zelinskiej z Akademii im. A.F. Modrzewskiego z Krakowa. Nad sprawnym przebiegiem tej części obrad i nad jej merytorycznym poziomem sprawowała pieczę, wyjątkowo ciepła i empatyczna prof. dr hab. Tatiana Senko z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Miłym akcentem konferencji było wyróżnienie prof. dr hab. Tatiany Senko i prof. dr hab. Yurija Karandasheva statuetką „Dobrego Samarytanina” za współpracę z Domem Opieki „Samarytanin” i wspieranie Jego Działań na niwie pomocowej.

Po bogatej i ciekawej części naukowej, uczestnicy konferencji wizytowali Dom Opieki „Samarytanin” a także Dom Opieki „Sadyba” w Bystrej, do którego spontanicznie zaprosił wszystkich jego Dyrektor.

Konferencja ,zarówno w części naukowej jak i praktycznej przebiegała w serdecznej atmosferze, w pięknym otoczeniu Domu Opieki „Samarytanin”.