Echa konferencji - publikacja książkowa

Jednym z wymiernych efektów konferencji naukowej, która miała miejsce w Domu Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej jest zbiorowa praca naukowa pod redakcją prof. dr hab. Yurija Karandasheva oraz prof. dr hab. Tatiany Senko: "Egzystencjalne problemy człowieka w okresie starzenia się" wydanej nakładem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Przedmowę do książki napisał Starosta Bielski - Pan Andrzej Płonka. Całość materiału została podzielona na trzy części tematyczne:

I. Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej - historia i perspektywa rozwoju

II. Psychologiczne problemy dorosłości i starzenia się

III. Starzenia się w aspektach społecznym i pedagogicznym.