Docenione wolontariuszki

Dnia 5 grudnia 2011r.w Teatrze Polskim w Bielsku- Białej odbyła się kolejny raz uroczysta Gala Wolontariatu. Inicjatorem bielskiej Gali było Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI”.

Uroczystość prowadził p. Jan Chmiel a oficjalnego powitania gości dokonała Prezes Stowarzyszenia Artystycznego „TEATR GRODZKI” p. Magdalena Wójcik, dziękując wolontariuszom za zaangażowanie i trud.

 

fot. Wyróżnione wolontariuszki (od lewej: Ewa Gieleżyńska, Anna Jurczyga, Brygida Machura) oraz Przełożona Pielęgniarek w D.O."Samarytanin" - Dorota Kokolus

Punktem kulminacyjnym Gali było rozstrzygnięcie konkursu Wolontariusz Roku „Barwy Bielskiego Wolontariatu”. Kryteria brane pod uwagę w konkursie na Wolontariusza Roku, to m.in. zaangażowanie, innowacyjność w działaniu , skuteczność i partnerstwo w podejmowanych działaniach.

Dyrekcja Domu Opieki SAMARYTANIN zgłosiła do konkursu 4 wolontariuszki pracujące w naszym Domu. Zgłoszone osoby to, Aleksandra Fredyna, Ewa Gieleżyńska, Anna Jurczyga i Brygida Machura.

Wszystkie zgłoszone do konkursu panie otrzymały wyróżnienia. Wolontariuszką Roku 2011 została p. Anna Jurczyga, II miejsce zajęła p. Brygida Machura a Panie Ewa Gieleżyńska i Aleksandra Fredyna otrzymały dyplomy. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.