Wolontariusz Roku 2021

17 grudnia (piątek) o 16:30 odbyła się Gala Wolontariatu Województwa Śląskiego.

Głównym punktem Gali było jak co roku –  rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej zaangażowanych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. Tym razem pod uwagę brana była działalność w 2021 roku. Zwyciężyła Pani  Anna Jurczyga.

Pani Ania jest wolontariuszką w Domu Opieki „Samarytanin” już prawie 11 lat. Od samego początku swojej służby mocno angażuje się w pomoc dla mieszkańców i aktywnie uczestniczy w różnych formach aktywizacji pensjonariuszy. Jej aktywność wyraża się nie tylko w indywidualnych kontaktach, ale także w organizowaniu kameralnych towarzyskich spotkań mieszkańców, co owocuje zawiązywaniem bliskich więzi między nimi i ich wzajemnym wspieraniem się. W czasie spotkań z mieszkańcami Pani Ania rozmawia z nimi, ciepłym słowem pokrzepia w niedoli choroby i nierzadko losu, a także wychodzi naprzeciw ich potrzebom, zwłaszcza tym natury serca i ducha. Służy też mieszkańcom czytając im i z nimi książki, czasopisma i wspólnie rozwiązując krzyżówki. Pani Ania bardzo dobrze wypełnia rolę opiekuna pensjonariuszy Domu w czasie np. wizyt u lekarzy specjalistów, ale także podczas uroczystości i imprez kulturalnych organizowanych w naszym Ośrodku i poza nim.  Z inicjatywy Pani Ani powstała grupa teatralna mieszkańców, dająca przedstawienie dla społeczności „Samarytanina” i zaprzyjaźnionych instytucji (Domy Opieki, Dom Dziecka, Przedszkola). Dlatego całym sercem uważamy, że Pani Ania zasłużyła na miano Wolontariusza Roku  2021. 

Pani Ania oprócz zaangażowania w naszym domu, działa również w stowarzyszeniu Redakcja BB oraz w Akademii  Seniora.

W dniu 28.12.2021 roku w obecności mieszkańców i pracowników Domu Opieki "Samarytanin" odbyła się mała uroczystość na której wręczyliśmy  Pani Ani wyróżnienie za długoletnią współpracę z naszym Ośrodkiem. Jesteśmy wdzięczni i szczerze ufamy iż nasza współpraca będzie trwać dalej.