Jubileusz 60-lecia

9 września 2021 roku, o godz. 11, odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia Domu Opieki „Samarytanin”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, rektorzy uczelni, dobroczyńcy oraz mieszkańcy i pracownicy ośrodka. 

 

Na początku spotkania pastor Mirosław Karuda zaśpiewał pieśń „Gdy na ten świat spoglądasz wielki Boże”. Następnie okolicznościowe wystąpienie wygłosił pastor Ryszard Jankowski, Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Za pomocą kilkunastominutowego filmu przedstawiono 60 lat historii „Samarytanina”. Po projekcji Zygmunt Jaksz, dyrektor Domu Opieki przez ostatnie 40 lat, symbolicznie przekazał władzę swojej zastępczyni Iwonie Mikler.

Później minister Stanisław Szwed wręczył odznaczenia państwowe 9 pracownikom, którzy poświęcili ponad 25 lat życia na rzecz osób potrzebujących. Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok wręczył specjalne wyróżnienie za długoletni wkład w rozwój ośrodka Mirosławie i Zygmuntowi Jakszom. Swoje uznanie dla trudu dyrekcji i pracowników wyraził również prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Po uroczystości goście mogli wpisać się do pamiątkowej księgi. Otrzymali foldery ze zdjęciami i historią ośrodka oraz wspomnieniami mieszkańców i pracowników. W czasie posiłku spożywanego w spokojnej atmosferze samarytańskiego parku miały miejsce ciekawe i wzruszające rozmowy.

Bogu niech będą dzięki, że przez 60 lat błogosławił podejmowane działania, inspirował i chronił. Wierzymy, że w ciągle zmieniających się realiach i niepewnej przyszłości nadal będzie Patronem pełnionej tu służby.

Fot. Piotr Kot

Andrzej Rabiński