Z rewizytą...

Na zaproszenie dyrekcji i mieszkańców odwiedziła nas delegacja z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej z panią dyrektor Ewą Gawędą na czele, oraz opiekunką-organizatorką wspólnych wyjazdów integracyjnych - panią Natalią Pawelak. Spotkanie miało charakter uroczystego obiadu, w ten sposób pragnęliśmy podziękować za te 10 lat wspólnych wyjazdów z młodzieżą.

Na ręce pani dyrektor została wręczona statuetka Dobrego Samarytanina.