Informacja o rejestrze D.O.

W Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej prowadzony jest „Rejestr zbiorów danych osobowych” w formie papierowej. Rejestr jest jawny i udostępniany  do przeglądania każdemu zainteresowanemu w siedzibie Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej.

 

Rejestr dostępny jest do wglądu w godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze, w pok. 2 (budynek administracji)