FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Jak uzyskać miejsce w Domu Opieki "Samarytanin"?

Osoby zainteresowane przyjęciem do naszego ośrodka muszą zgłosić się do najbliższego miejscu zamieszkania Miejskiego (Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o skierowanie do Domu Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej. Pracownik socjalny  ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy i przygotowuje niezbędną dokumentację, natomiast kierownik MOPS wydaje decyzję o skierowaniu. Jednostką samorządową, która dysponuje listą osób oczekujących oraz wydaje decyzje o umieszczeniu w naszym domu, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.

Czy muszę przechodzić przez te wszystkie biurokratyczne procedury? Czy mógłbym miejsce w dps załatwić na miejscu?

Dom Opieki "Samarytanin" jest wyłącznie usługodawcą w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz somatycznie przewlekle chorymi na mocy umowy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, w związku z wygraniem konkursu na świadczenie takowych usług, który Samorządy rozpisują co kilka lat. Warunkiem przyjęcia do naszego ośrodka jest zatem posiadanie decyzji o skierowaniu (wydanej przez ośrodek pomocy społecznej) i decyzji umieszczeniu (wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej).

Co to jest decyzja o odpłatności i ile wynosi koszt pobytu w Domu Opieki?

Koszt pobytu mieszkańca w Domu Opieki "Samarytanin" jest zatwierdzany na początku każdego roku przez Starostę Bielskiego i publikowany w formie zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Obowiązuje przez kolejny rok począwszy od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Aktualnie wynosi 4.565,- złotych. Ośrodek pomocy społecznej, który skierował osobę do naszego domu, wydaje dla niej decyzję o odpłatności. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec w wysokości 70% swojego dochodu; członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice) spełniający określone w ustawie kryteria dochodowe; gmina, z której osoba została skierowana. 

Czy ta kwota pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem?

Koszt pobytu obejmuje wszelkie usługi związane z opieką: wyżywienie wg właściwych diet i zaleceń lekarskich, opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, pranie odzieży  itp. Mieszkaniec z własnych środków ponosi koszty dopłat do części leków.  Zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia apteka wystawia fakturę za leki, z której wynika jaką odpłatność ponosi dom pomocy społecznej a jaką mieszkaniec.

Jakie konkretnie usługi oferuje swoim mieszkańcom Dom Opieki "Samarytanin"?

Dom nasz oferuje zakwaterowanie w pokojach dwu- lub jednoosobowych. Ośrodek posiada duży, przeszklony, trzykondygnacyjny "ogród zimowy", w którym można spędzać wolne chwile ciesząc się wspaniałym widokiem na góry, park z alejkami, ławkami i altanką, gdzie można bezpiecznie spacerować, sad owocowy, boisko sportowe. W ośrodku znajduje się świetlica, pracownia terapii zajęciowej, gabinet rehabilitacji, dobrze wyposażona sala fitness. Z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych osunięte zostały wszelkie bariery architektoniczne. Na terenie domu mają miejsce różne wydarzenia kulturalne, występy zespołów czy solistów, organizowane są wyjazdy na koncerty do Bielskiego Centrum Kultury, do kina czy teatru, wycieczki. Część pokoi ma dostęp do sieci Wi-Fii oraz gniazdek internetowych LAN. Lokalizacja domu z dala od ruchu miejskiego, w sąsiedztwie lasu oraz z widokiem na zbocze Szyndzielni sprzyja wypoczynkowi.