Informacja RODO

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Dom Opieki „Samarytanin” w  Bielsku – Białej powołał  Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w DO „Samarytanin” w Bielsku – Białej jest pani Iwona Jeżewska 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:

•pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•listownie na adres: Dom Opieki „Samarytanin” , ul. Bednarska  8 i 10,   43-300 Bielsko-Biała

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  - Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku – Białej,  ul. Bednarska 8 i 10,  43-300 Bielsko-Biała..

2) Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz  listownie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia mieszkańców, pracowników oraz ochrony mienia Administratora.

 4) Podstawa prawną przetwarzania  danych osobowych

(a) mieszkańców w postaci wizerunku jest  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6, pkt. 1 lit. f RODO), którym to jest zapewnienie należytej ochrony obiektów mieszkalnych i terenów przyległych przed dewastacją i kradzieżami oraz zapewnienie  bezpieczeństwa mieszkańcom

(b) pracowników  w postaci wizerunku jest  art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy.

5) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług serwisowych dla sprzętu nagrywającego obraz, osoby które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań.

6)Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

8)Państwa dane osobowe  w postaci zarejestrowanego wizerunku będą przetwarzane przez okres do 14  dni od dokonania rejestracji obrazu. Okres ten może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy nagrania będą dowodami w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.

9)Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy  RODO.

10)Udostępnienie  przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora. 

11)Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.