Śpiewając Panu Bogu...

To było bardzo rozśpiewane sobotnie popołudnie, które mogliśmy spędzić wspólnie z chórem ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze Skoczowa. Najpierw nasze serca rozmiękczyła najmłodsza (dziecięca) część chóru, wykonując piękne cztery utwory. Potem chór wykonał dalsze siedem pieśni, a wszystko to było poprzeplatane ciekawymi opowieściami, historiami życiowymi, ilustrującymi rolę Boga w życiu człowieka wierzącego. Na koniec zostaliśmy zachęceni do wspólnego wykonania dwóch znanych utworów... i żeby tradycji stała się zadość, goście zostali zaproszeni do jadalni na małe co nieco.